Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2019-12-07 15:10:33 Zarządzenie nr 47/2019 Wójta Gminy Gizałki z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2020-2031 Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2019-12-07 15:10:10 Zarządzenie nr 48/2019 Wójta Gminy Gizałki z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Gizałki na 2020 r. Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2019-12-07 14:54:44 Zarządzenie nr 48/2019 Wójta Gminy gizałki z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Gizałki na 2020 r. Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2019-12-07 14:44:56 Projekt wieloletniej prognozy finansowej gminy Gizałki na lata 2020 - 2031 Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2019-12-07 14:43:59 Projekt wieloletniej prognozy finansowej gminy Gizałki na lata 2019 - 2031 Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2019-12-07 14:43:43 Projekt wieloletniej prognozy finansowej gminy Gizałki na lata 2019 - 2030 Sebastian Kuźmik Utworzenie
2019-12-07 14:37:53 Projekt budżetu na 2020 r. Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2019-12-07 14:37:36 Projekt budżetu na 2020 rok Sebastian Kuźmik Utworzenie
2019-12-07 14:35:48 Zarządzenie nr 51 /2019 Wójta Gminy Gizałki z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę lokalu użytkowego stanowiącego kotłownię Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2019-12-07 13:53:38 Interpelacja w sprawie wykonania drogi asfaltowej na ul. Wrzosowej w Leszczycy Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2019-12-07 13:49:46 Interpelacja w sprawie wykonania drogi asfaltowej na ul. Wrzosowej w Leszczycy Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2019-12-07 13:43:35 Interpelacja w sprawie wykonania drogi asfaltowej na ul. Wrzosowej w Leszczycy Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2019-12-07 13:43:14 Interpelacja w sprawie wykonania drogi asfaltowej na ul. Wrzosowej w Leszczycy Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2019-12-06 13:36:41 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2019-12-06 13:21:16 Zawiadomienie o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy Gizałki Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2019-12-05 13:38:18 Przetarg nieograniczony - Wykonanie usługi polegającej na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów komunalnych selektywnie zebranych z terenu gminy Gizałki do Instalacji Komunalnej ZGO Sp. z o.o. Wielkopolskiego Centrum Recyklin Łukasz Osman Uaktualnienie
2019-12-04 13:39:09 Zawiadomienie o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy Gizałki Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2019-12-04 13:38:06 Zawiadomienie o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy Gizałki Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2019-12-04 13:32:52 Zawiadomienie o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy Gizałki Teresa Andrzejak Utworzenie
2019-12-04 13:20:04 Uchwała nr 83/XI/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gizałki na rok 2020 Teresa Andrzejak Uaktualnienie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.