Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2020-04-02 07:30:55 Zarządzenie nr 18/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie okresowej zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy Gizałki Teresa Andrzejak Uaktualnienie
2020-04-01 09:35:27 Mienie komunalne w 2019 r. Magdalena Klamecka Uaktualnienie
2020-04-01 09:33:14 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gizałki na dzień 31.12.2019 r. Magdalena Klamecka Utworzenie
2020-04-01 09:04:50 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gizałki za 2019 rok Magdalena Klamecka Utworzenie
2020-03-31 15:17:26 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - dz. nr 251 o pow. 0,49 ha w Gizałkach przy ul. Szkolnej Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-03-31 10:06:26 Zarządzenie nr 17/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w Gizałkach Teresa Andrzejak Utworzenie
2020-03-30 10:56:26 Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-03-27 10:57:59 Zarządzenie nr 15/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie określenia szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 w Gminie Gizałki Teresa Andrzejak Utworzenie
2020-03-26 13:56:59 Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiającej zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy norek w miejscowości Kolonia Obory Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-03-25 15:12:33 Obwieszczenie Starosty Pleszewskiego o zebraniu uczestników scalenia gruntów obrębu Kwileń gm. Chocz Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-03-25 12:03:09 Stwierdzenie przydatności do spożycia wody pobranej w dniu 04.03.2020 r. z wodociągu Orlina Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-03-25 09:38:43 Zapytanie ofertowe - Utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Gizałki w 2020r Łukasz Osman Uaktualnienie
2020-03-25 08:03:18 Zapytanie ofertowe - Utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Gizałki w 2020r Łukasz Osman Utworzenie
2020-03-24 13:03:50 Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektów dokumentów Programów ochrony powietrza Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2020-03-24 13:02:00 Ogłoszenie w sprawie możliwości pozyskania dotacji przez spółki wodne z budżetu gminy w 2020 r. Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2020-03-24 13:00:38 Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektów dokumentów Programów ochrony powietrza Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-03-23 16:14:36 Sprawozdanie z badań wody pobranej w wodociągu publicznego Orlina oraz Gizałki w dniu 04.03.2020 r. Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-03-23 10:25:32 Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewni) o obsadzie 1996 szt. tuczników (279,44 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr Marcin Czajczyński Utworzenie
2020-03-23 10:21:09 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewni) o obsadzie 1996 szt. tuczników (279,44 DJP) wraz z infrastrukt Marcin Czajczyński Utworzenie
2020-03-23 07:36:48 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa budynku inwentarskiego (chlewni) o obsadzie do 82,46 DJP zlokalizowanego w miejscowości Ruda Wieczyńska, Marcin Czajczyński Uaktualnienie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.