Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2020-07-14 14:32:16 Informacja o wyniku kontroli wody pobranej w dniu 07.07.2020 r. z wodociągu Orlina i Gizałki Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-07-14 11:21:33 Malinowska Małgorzata - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gizałkach Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-07-14 11:20:37 Osman Łukasz - Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-07-14 11:18:03 Glapa Anna - Zastępca Wójta Gminy, Sekretarz Gminy Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-07-14 11:14:57 Marciniak Ewa - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białobłotach Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-07-14 11:12:46 Wąsiewicz Małgorzata - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tomicach Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-07-14 11:11:03 Dąbrowska Mariola - Kierownik Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Gizałkach Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-07-14 11:08:11 Witkowska Marzena - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gizałkach Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-07-14 11:06:23 Włodarczyk Anetta - starszy pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gizałkach Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-07-14 11:03:51 Potocka Donata - Skarbnik Gminy Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-07-14 10:59:47 Frankowiak Milena - Dyrektor Przedszkola w Nowej Wsi Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-07-14 09:18:00 Lewicz Iwona - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2020-07-14 09:12:20 Latosinska Ewa - inspektor ds. administracyjnych w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Gizałki Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-07-14 09:11:18 Matysiak Krystyna - Kierownik Referatu Nieruchomości, Środowiska i Planowania Przestrzennego Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-07-14 08:52:13 Lewicz Iwona - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sebastian Kuźmik Uaktualnienie
2020-07-14 08:51:40 Lewicz Iwona - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sebastian Kuźmik Utworzenie
2020-07-10 12:04:38 Zapytanie ofertowe - Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Gizałki” Łukasz Osman Uaktualnienie
2020-07-09 11:43:10 Zarządzenie nr 36/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2020 Teresa Andrzejak Utworzenie
2020-07-09 11:40:22 Zarządzenie nr 34/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2020 - 2031 Teresa Andrzejak Utworzenie
2020-07-09 11:38:13 Zarządzenie nr 33/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2020 Teresa Andrzejak Uaktualnienie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.